Top Panel
  • PDF

Krom Luang Prachak

Show Map


 

อนุเสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

                

                 ตั้งอยู่กลางเมืองอุดรธานี        พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดา สังวาลย์   ประสูติเมื่อปีพุทธศักราช 2399    ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   สำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือ เรียกว่า มณฑลอุดรในสมัยต่อมา ระหว่าง ร.ศ . 112-118
               
               
ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเมืองอุดรขึ้นเมื่อ ร.ศ 112 ทรงจัดวาง ระเบียบ ราชการ
ปกครองบ้านเมืองและรับราชการ ในหน้าที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งอำนวย ประโยชน์สุขแก่ราษฎรนานัปการ     อนุสาวรีย์พระองค์ท่าน   จึงนับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชาวจังหวัดอุดรธานี ตราบเท่าทุกวันนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2013 เวลา 12:45 น.