Top Panel

NPJT

  • PDF

ในปี พ.ศ.2530 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "หนองประจักษ์" เมื่อเทศบาลนครอุดรธานี ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองประจักษ์ใหม่เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดสวยงามมาก ทำสะพานเชื่อมระหว่างเกาะมีน้ำพุหอนาฬิกาและสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีประชาชนไปพักผ่อน และออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก

สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จ.อุดรธานี อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานีหนองประจักษ์เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานีเดิมเรียกว่า ''หนองนาเกลือ'' ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หนองประจักษ์” เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนทั่วไปตั้งอยู่กลางเมืองอุดรธานีมี พื้นที่ 315 ไร่ มีสนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ ศาลาพักผ่อน 9 หลัง สวนพักผ่อน 7 แห่งมีสวนไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น

หนองประจักษ์ศิลปาคมอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี หนองประจักษ์เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานีเดิมเรียกว่า "หนองนาเกลือ" ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "หนองประจักษ์" เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรี พระเจ้า บรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเทศบาลเมืองอุดรธานีได้ ทำการปรับปรุงหนองประจักษ์ขึ้นใหม่เพื่อถวายเป็นราช สักการะแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่อง ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบโดย บริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อมปลูกไม้ดอกไม้ ประดับหลายชนิดและทำสะพานเชื่อมระหว่างเกาะมีน้ำพุหอนาฬิกาและสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีประชาชนเข้าไป พักผ่อนและออกกำลังกายกันเป็นจำนวนมาก ทางด้านทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือจะมีพระตำหนักหนองประจักษ์ ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน